(216) 665 4063
MESAFELİ SATIŞ VE HİZMET SÖZLEŞMESİ


MADDE 1- TARAFLAR


1. SATICI

Ticari Ünvanı : Cepstop Elektronik Ticaret Anonim Şirketi (aşağıda “Cepstop” olarak anılacaktır)

Adresi : Bayar Caddesi Gülbahar Sokak KVK Plaza No: 14 Kat: 8 Kozyatağı / İstanbul

Mernis No: 0206069136500019

Telefon : 0216 665 40 50

Fax: ________

E-mail : bilgi@cepstop.com2. ALICI Üye Bilgileri:

Adı – soyadı :

Adresi :

Telefon :

E-mail :

Teslim alabilecek 2. Kişi:MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış ve Hizmet Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın, SATICI'ya ait www.cepstop.com veya sunulan hizmete bağlı diler alan adları üzerinden (“İnternet sitesi”), satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen niteliklere sahip mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU MALIN VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE BEDELİ

Ürün/Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dahil satış bedeli ve teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir:MADDE 4 - SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE İFA

İşbu Sözleşme ALICI tarafından tıklamak suretiyle elektronik ortamda onaylanmakla kurulmuş olup, SATICI’nın yükümlülüğü;

a.SATICI’dan satın almış olduğu ürün hakkında malın ALICI’ya veya sipariş formunda belirtmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur,

b.Satın alınan ürüne ilişkin KVK Sertifikasyon Hizmeti, sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile ifa edilmiş olur,

c.Satın alınan ürüne ilişkin Ekstra Garanti Hizmeti de satın alındığı takdirde bu hizmet, garanti kapsamındaki malın ALICI’ya veya sipariş formunda belirtmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur.MADDE 5 - MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Mal/Hizmet’in teslimat masrafları ALICI'ya aittir. Teslimat masrafları yalnızca SATICI’nın internet sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmiş olduğu hallerde SATICI’ya ait olacaktır. Malın teslimatı; SATICI’nın stokunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Herhangi bir nedenle ALICI tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI Mal/Hizmet’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.Sipariş alındıktan sonra, Cepstop tarafından ürün 8 iş günü içinde kargo firmasına gönderilecektir. Kargo "gönderi kodunuz" sisteme yansıdıktan sonra, en geç 2 gün içinde ürün/ürünleriniz kargo firması tarafından adresinize teslim edilir. Bu süre sevkiyatlarda bir sorun yaşanması durumunda, Tüketici Mevzuatına uygun olarak siparişin iletildiği günden itibaren azami 30 güne kadar uzatılabilir.MADDE 6 - GENEL HÜKÜMLER

6.1 ALICI, www.cepstop.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.6.2 Sözleşme konusu ürün, yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki yukarıda kimlik bilgileri verilen kişi/kişilere teslim edilir.6.3 Ürün teslimi, işbu sözleşmede belirtilen teslim almaya yetkili kişi/kişilerden başkasına yapılmayacaktır. Teslimat esnasında, teslim almaya yetkili kişilerin kimlik ibrazı zorunludur. Bu kişiler, kimlik ibraz etmedikleri takdirde kendilerine teslimat yapılmaktan imtina edilecektir. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kişilere teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kişilerin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.6.4 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve mevzuat uyarınca teslimi zorunlu olan hallerde garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.6.5 SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, 3 gün içinde, tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirir ve ALICI'ya ürün bedelinden geç ondört gün içerisinde iade edebilir.6.6 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin internet sitesinde ALICI sipariş oluştururken internet üzerinden sanal ortamda ALICI tarafından kabul edilmiş olması, e-mail ile SATICI tarafından ALICI'ya gönderilmiş olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.6.7 Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kartın ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 (Üç) gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.6.8 ALICI'nın kart ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (on dört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın 14 (on dört) günlük sürede bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgilidir. SATICI'NIN 14 (on dört) günlük sürede bankaya ödeme yapmış olmasına rağmen, bankanın iade süresinin uzatmasından SATICI sorumlu değildir.6.9 Üyenin, Cepstop kampanyalarının, Cepstop’un satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak, Cepstop'a zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi Cepstop'un kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının Cepstop tarafından tespit edilmesi durumunda, Cepstop'un kanunundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemi iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.6.10 ALICI, SATICI tarafından kendisine gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermektedir. Bu kapsamda ALICI, SATICI, SATICIya ait olan ve/veya SATICI'nın iştiraki olan diğer internet siteleri tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile ALICI'dan başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla her türlü elektronik ileti/sms/fax vs. gönderebileceğini kabul ve beyan eder. ALICI dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, Üyelik bilgilerinin yer aldığı sayfadan SATICI'ya bu yöndeki talebi iletmesi yeterli olacaktır. SATICI, vazgeçme talebinin kendisine kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup; talebin alınmasını müteakip SATICI üç işgünü içerisinde bu talebin gereğini yerine getirecektir.6.11 SATICI, ALICI’ya ait kişisel verileri birlikte kampanya ve pazarlama faaliyeti yaptığı 3. Kişilerle paylaşabilir. Cepstop tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya internet sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Cepstop ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri doğrudan pazarlama yapmak, çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırma amacıyla kullanılabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir.6.12 Tüketici malı teslim aldığı anda malı muayene edip bir kusuru varsa malı teslim eden Kargo Görevlisine bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimin yapılmaması halinde ürünün ayıpsız teslim edildiğini tüketici kabul etmektedir.6.13 Mesafeli Satış ve Hizmet Sözleşmesi’ne 3 yıl süre ile Alıcı Üyelik hesabından ulaşılabilir. Ön bilgiler ve mesafeli sözleşmedeki veri girişi hataları bilgi@cepstop.com adresine bildirilerek düzeltilmesi talep edilebilir. ALICI’nın her türlü şikayeti Cepstop’un bilgi@cepstop.com e-posta adresine iletilecektir. ALICI ve Kullanıcılar tarafından iletilen tüm bu eleştiri ve şikayetlerCepstop’un mülkiyetinde olup, pazarlama amacıyla kullanılabilir.
MADDE 7 – ÜRÜNÜN GARANTİSİ VE EKSTRA GARANTİ HİZMETİSIFIR ÜRÜN SATIŞLARINDA GARANTİ BELGESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR:ALICI’nın satın alacağı ürünün sıfır ürün olması halinde; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan ve 13 Haziran 2014 tarihi itibari ile yürürlüğe giren Garanti Belgesi Yönetmeliği uyarınca garanti belgesi ile satılması zorunlu olan ürünlerin garanti belgelerinin satıcı tarafından kaşelenip imzalanması zorunlu olduğundan ürününüzün kutusu mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesi için açılarak garanti belgesi Cepstop tarafından kaşelenerek imzalanacaktır.İKİNCİ EL ÜRÜN SATIŞLARINDA VE EKSTRA GARANTİ HİZMETİ ALINMASI DURUMUNDA:ALICI’nın satın alacağı ürünün ikinci el ürün olması halinde; SATICI, internet sitesinde satmakta olduğu ikinci el ürünler için KVK Teknik Servis …. Şti.’nin bakım, onarım ve değişimini kapsayacak bir ihtiyari garanti hizmeti sunmaktadır. Ekstra Garantiden yararlanmak isteyen ALICI’nın Sipariş sayfasında ilgili yeri tıklamak suretiyle işaretleyerek Esktra Garanti hizmeti talebini bildirebilir. Ekstra garanti hizmetinin satın alınması halinde ürününüzün kutusu açılarak garanti belgesi Cepstop tarafından kaşelenerek imzalanacaktır.
MADDE 8 - İADE KOŞULLARI VE CAYMA HAKKI:

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin malı veya hizmeti reddederek cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde SATICI'ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. ALICI cayma hakkına ilişkin bildirimi Üyelik sayfasında bulunan butona tıklayarak veya yukarıda belirtilen SATICI iletişim bilgileri kanalı ile SATICI’ya iletir.ALICI’nın Cayma talebi SATICI’ya ulaştığında SATICI, ALICI’nın bildirmiş olduğu e-posta adresi yoluyla veya yeni bir sayfada çıkacak pop-op ile bu talebin kendisine ulaştığına dair teyit bilgisi verecektir.ALICI’nın cayma bildiriminin bu şekilde SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.(bkz. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 12/1)Cepstop, tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin üyelik sayfası üzerinden Cepstop’a ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt eder.ALICI cayma hakkını kullandığını Cepstop’a bildirdiği tarihten itibaren teslim aldığı ürünü eksiksiz olarak 10 (on) gün içerisinde teslim etmekle yükümlüdür.Cayma hakkının kullanılmasını ve bildirimin ulaşımını takip eden 10 (on) gün içerisinde ürün bedeli ALICI’ya ödediği şekilde iade edilir.Cayma hakkının kullanılması halinde;

a) ALICI'ya veya onun bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen ürünün eksiksiz iade edilmesi zorunludur.

b) 14 (on dört) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünleri eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

c) Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

d) Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve ALICI tarafından imzalanarak iade edilmelidir.

e) ALICI'nın ücret ödemeden gönderim yapabilmesi için: Cayma hakkı nedeni ile iade edilecek ürün Yurtiçi Kargo aracılığı ile Cepstop tarafından sağlanacak barkod numarası ile Cepstop’a iade edilecektir. Bu şekilde iadesi gerçekleştirilen ürünün kargo bedeli Cepstop tarafından karşılanır.Kargo bedeli, yalnızca siparişteki tüm ürünlerin cayma hakkı kullanılarak veya sair nedenlerle iadesi durumunda geri ödenecektir.CAYMA HAKKININ KULLANILMASI:

Siparişinizdeki bir ürünü iptal etmek istediğinizde Üyelik sayfasında bulunan iade butonuna tıklanarak talebin Cepstop’a gönderilmesi gerekmektedir. İptal talebinin Cepstop’a ulaştığı hususunda derhal Üyelik için vermiş olduğunuz mail adresine bilgilendirme maili gönderilmektedir.[GHB1] Ürünün gönderimi başlamış ise para iadenizin yapılabilmesi için Tüketicinin Mevzuatında düzenlenen cayma hakkına ilişkin iade süreçlerini izlemeniz gerekecektir. İptal taleplerinize ilişkin kredi kartınıza yapılacak iptali, bankanıza bağlı olarak, iptal işlemleriniz Cepstop tarafından gerçekleştirildikten sonraki 10 iş günü içinde kredi kartınızda görebilirsiniz. Cepstop’tan satın alacağınız herhangi bir ürünü, teslim aldığınızdan 14 gün içerisinde iade etmeniz mümkündür. Alıcı’nın Cayma talebi ulaştığında size bu talebin ulaştığına dair teyit bilgisi verilecektir. [GHB2]İadeniz hangi karttan alışveriş yaptıysanız o karta 10 gün içinde gerçekleştirilecektir. İade etmek istediğiniz ürünleri, faturanızın üzerindeki iade bölümünü doldurarak, faturanızın bir nüshası ile birlikte Yıldırım Oğuz Göker Cad. No: 46 - Akatlar/İstanbul adresine, iade süreci sırasında size bildirilen kargo firması ile ürün faturası veya iade formunun (doldurularak) ve ürünün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve ürünle birlikte verilen hediyelerin tamamı ile gönderebilirsiniz. Alıcı'nın ücret ödemeden gönderim yapabilmesi için gönderim öncesinde Cepstop’un web sitesinde sipariş durumu bölümündeki iade süreçleri tamamlayarak iade süreci sırasında kendisine bildirilen kargo firmasına ait gönderim numarasını alması gerekmektedir. Ürün, varsa hediyesi ve ürünün bütün standart aksesuarları, ambalajları ile ürün faturası veya iade formu (doldurularak) gönderilmelidir.
MADDE 9 - CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER:
Ürüne ilişkin satın alınan kvk sertifikasyon hizmeti ile ekstra garanti hizmeti; cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerindendir. Bu nedenle sözleşmede yer alan edimler hukuki mahiyetleri bakımından sözleşmeden dönmeye (caymaya) uygun değildir. Alıcı, bu hizmetlere ilişkin cayma hakkı bulunmadığını ve bu konuda önbilgilendirme şartları ile mesafeli satış ve hizmet sözleşmesi ile bilgilendirildiği kabul eder.


Kvk, alıcı ile satıcı arasındaki işbu mesafeli sözleşmenin tarafı olmadığından bu sözleşme için kvk’ya karşı da cayma hakkı kullanılamaz veya bedel iadesi talep edilemez. İşbu sözleşmeden kaynaklı satışlarda cayma hakkının kullanılması durumunda kvk’nın sağlamış olduğu sertifikasyon hizmetinin, mesafeli sözleşmeler yönetmeliği’nin 14. Maddesinde düzenlenen yan sözleşme anlamına gelmediğini taraflar kabul ve teyit eder.
Satın alınan ürüne/cşhaza ilişkin cayma hakkının kullanılmayacağı haller Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15. Maddesinde düzenlediği gibidir.

MADDE 10 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Tüketiciler, SATICI ile sorunları olur ise, sorunu SATICI'nın çözememesi durumda, değeri iki bin iki yüz Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin üç yüz Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin iki yüz Türk Lirası ile üç bin üç yüz Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapabilirler. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici mahkemelerine başvuru yapabilirler. Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine ve Tüketici Mahkemelerine yapılabilir.MADDE 11 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.MADDE 12 – YÜRÜRLÜK

12 (on iki) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.